Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

KHUYẾN MẠI 6

NEWS:
B4U SHOP:
* UPDATE HÀNG MỚI NHẤT: NIKE FREE RUN 6.0 2103 ( DUY NHẤT B4U SHOP CÓ HÀNG MỚI NÀY).
* BỔ XUNG THÊM SIZE MỘT LOẠT SẢN PHẨM: NIKE AIRMAX 360 2013 VÀ CÁC SP #
* TRI ÂN KHÁCH HÀNG: B4U SHOP TIẾP TỤC SALE OFF 15% TẤT CẢ SP ( TUẦN 3-THÁNG 4-2013)* KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT 20% CÁC SẢN PHẤM SAU ( CHỈ SALE OFF THÊM TUẦN NÀY NỮA THÔI NHÉ CÁC BẠN: ONLY + TUẦN 3-THÁNG 4-NĂM 2013)

GIẦY ADIDAS  (click xem trực tiếp)

GIẦY NỮ           (click xem trực tiếp)

GIẦY ASICS      (click xem trực tiếp)


* CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/05:


B4U SHOP: NIKE 2013 MỚI NHẤT (click)
(Click vào ảnh để xem thông tin chi tiết về giầy, size và các thông tin khác. thanks)
NIKE FREE RUN 6.0 2013 D
MÃ SỐ           :     FR6-013 D
GIÁ BÁN        :     1150 K
GIÁ KM          :     977 K
SIZE CÒN      :     37,38,39,40,41,42
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE FREE RUN 6.0 2013 DX
MÃ SỐ           :     FR6-013 DX
GIÁ BÁN        :     1150 K
GIÁ KM          :     977 K
SIZE CÒN      :     40,41,42,43
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE FREE RUN 6.0 2013 XS
MÃ SỐ           :     FR6-013 XS
GIÁ BÁN        :     1150 K
GIÁ KM          :     977 K
SIZE CÒN      :     40,41,42
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE FREE RUN 6.0 2013 X
MÃ SỐ           :     FR6-013 X
GIÁ BÁN        :     1150 K
GIÁ KM          :     977 K
SIZE CÒN      : 37,38,39,41,42,43
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG
NIKE AIRMAX 360 2013 DD
MÃ SỐ           :     AMX360 DD
GIÁ BÁN        :     1500 K
GIÁ KM          :     1275 K
SIZE CÒN      :     39,40,41,42,43,44
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE AIRMAX 360 2013 DXD
MÃ SỐ           :     AMX360 DXD
GIÁ BÁN        :     1500 K
GIÁ KM          :     1275 K
SIZE CÒN      :     40,41,42,44
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE AIRMAX 360 2013 DX
MÃ SỐ           :     AMX360 DX
GIÁ BÁN        :     1500 K
GIÁ KM          :     1275 K
SIZE CÒN      :     39,40,41,43,44
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE AIRMAX 360 2013 GV
MÃ SỐ           :     AMX360 GV
GIÁ BÁN        :     1500 K
GIÁ KM          :     1275 K
SIZE CÒN      :     39,40
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE AIRMAX 360 2013 GD
MÃ SỐ           :     AMX360 GD
GIÁ BÁN        :     1500 K
GIÁ KM          :     1275 K
SIZE CÒN      :     39,40
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE AIRMAX 360 2013 XD
MÃ SỐ           :     AMX360 XD
GIÁ BÁN        :     1500 K
GIÁ KM          :     1275 K
SIZE CÒN      :     39,40,41
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG


NIKE AIRMAX 360 2013 X
MÃ SỐ           :     AMX360 X
GIÁ BÁN        :     1500 K
GIÁ KM          :     1275 K
SIZE CÒN      :     39,40,41,42,43,44
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNGNIKE AIRMAX EXCELLERATE 2013
MÃ SỐ           :     AMX001 DD
GIÁ BÁN        :     1500 K
GIÁ KM          :     1275 K
SIZE CÒN      :    40,41, 43
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE AIRMAX EXCELLERATE 2013 D
MÃ SỐ           :     AMX001 D
GIÁ BÁN        :     1500 K
GIÁ KM          :     1275 K
SIZE CÒN      :     40,41,43,44
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG


NIKE PEGASUS+29 2013 GV
MÃ SỐ           :     PGS006GV
GIÁ BÁN        :     1450 K
GIÁ KM          :     1233 K
SIZE CÒN      :     40,41,42,43
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNGB4U hiện đã về ASICS GEL: KAYANO, KINSEI, STARTUS (click)

(Click vào ảnh để xem thông tin chi tiết về giầy, size và các thông tin khác. thanks)
 ASICS GEL KINSEI 2 DT
MÃ SỐ           :     AS 01 DT
GIÁ BÁN        :     2000 K
GIÁ KM          :     1600 K (20% off)
SIZE               :     41 tạm hêt 40
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

ASICS GEL STRATUS 2.1 TX
MÃ SỐ           :     AS 02 TX
GIÁ BÁN        :     1600 K
GIÁ KM          :     1280 K (20% off)
SIZE               :     41 tạm hêt 40
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

 ASICS GEL KAYANO 17 XTB
MÃ SỐ           :     AS 03 XTB
GIÁ BÁN        :     1700 K
GIÁ KM          :     1360 K (20% off)
SIZE               :     40,41 
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE 2011, 2012: 
(Click vào ảnh để xem thông tin chi tiết về giầy, size và các thông tin khác. thanks)

NIKE AIRMAX95-2012 XX
MÃ SỐ           :     AMX 003 XX
GIÁ BÁN        :     1250 K
GIÁ KM          :     1062 K
SIZE CÒN      : 
TÌNH TRẠNG : TẠM HẾT HÀNG

NIKE AIRMAX95-2012 TV
MÃ SỐ           :     AMX 003 TV
GIÁ BÁN        :     1250 K
GIÁ KM          :     1062 K
SIZE CÒN      :     
TÌNH TRẠNG : TẠM HẾT HÀNG

NIKE LUNAR ECLIPSE+2 GT
MÃ SỐ           :     LNC2-012GT
GIÁ BÁN        :     1250 K
GIÁ KM          :     1062 K
SIZE CÒN      :     36,38,41,42
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG


NIKE AIRMAX EXCELLERATE 2013

MÃ SỐ           :     AMX 001 DD
GIÁ BÁN        :     1500 K
GIÁ KM          :     1275 K
SIZE CÒN      :    40,41, 43
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE AIRMAX 2011 XX
MÃ SỐ           :     AMX 005 XX
GIÁ BÁN        :     1000 K
GIÁ KM          :     850 K
SIZE CÒN      :     39,40,43
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG


NIKE AIRMAX 2011 DD

MÃ SỐ           :     AMX 005 DD
GIÁ BÁN        :     1000 K
GIÁ KM          :     850 K
SIZE CÒN      :     40,41,42
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG


NIKE AIRMAX 2011 DH

MÃ SỐ           :     AMX 005 DH
GIÁ BÁN        :     1000 K
GIÁ KM          :     850 K
SIZE CÒN      :     37,38,39
TÌNH TRẠNG : TẠM HẾT HÀNG

NIKE AIRMAX 2011 GD
MÃ SỐ           :     AMX 005 GD
GIÁ BÁN        :     1000 K
GIÁ KM          :     850 K
SIZE CÒN      :     41
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG


NIKE AIRMAX 2011 GH

MÃ SỐ           :     AMX 005 GH
GIÁ BÁN        :     1000 K
GIÁ KM          :     850 K
SIZE CÒN      :     37,38, 39
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG
NIKE AIRMAX 2011 GT
MÃ SỐ           :     AMX 005 GT
GIÁ BÁN        :     1000 K
GIÁ KM          :     850 K
SIZE CÒN      :     36,38,39
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG
NIKE AIRMAX 2011 GC
MÃ SỐ           :     AMX 005 GC
GIÁ BÁN        :     1000 K
GIÁ KM          :     850 K
SIZE CÒN      :     36,38
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE AIRMAX 2011 GL
MÃ SỐ           :     AMX 005 GD
GIÁ BÁN        :     1000 K
GIÁ KM          :     850 K
SIZE CÒN      :     41,42,43
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE AIRMAX 2011 H
MÃ SỐ           :     AMX 005 H
GIÁ BÁN        :     1000 K
GIÁ KM          :     850 K
SIZE CÒN      
TÌNH TRẠNG : TẠM HẾT HÀNG


NIKE AIRMAX 2011 XD
MÃ SỐ           :     AMX 005 XD
GIÁ BÁN        :     1000 K
GIÁ KM          :     850 K
SIZE CÒN      :     40,41,42,43
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG


NIKE AIRMAX 2011 XV
MÃ SỐ           :     AMX 005 XV
GIÁ BÁN        :     1000 K
GIÁ KM          :     850 K
SIZE CÒN      :     43
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE AIRMAX 2011 XD
MÃ SỐ           :     AMX 005 XD
GIÁ BÁN        :     1000 K
GIÁ KM          :     850 K
SIZE CÒN      :     40,41,42,43
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE AIRMAX 2012 DT
MÃ SỐ           :     AMX 002 DT
GIÁ BÁN        :     1400 K
GIÁ KM          :     1190 K
SIZE CÒN      :     38,39
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE AIRMAX 2012 DV
MÃ SỐ           :     AMX 002 DV
GIÁ BÁN        :     1400 K
GIÁ KM          :     1190 K
SIZE CÒN      :     41,42,43
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE AIRMAX 2012 DX
MÃ SỐ           :     AMX 002 DX
GIÁ BÁN        :     1400 K
GIÁ KM          :     1190 K
SIZE CÒN      :     40,41,42,43
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG


NIKE AIRMAX 2012 DDT
MÃ SỐ           :     AMX 004 DDT
GIÁ BÁN        :     1000 K
GIÁ KM          :     850 K
SIZE CÒN      :     
TÌNH TRẠNG : TẠM HẾT HÀNG


NIKE AIRMAX EXCELLERATE 2013 D
MÃ SỐ           :     AMX 001 D
GIÁ BÁN        :     1500 K
GIÁ KM          :     1275 K
SIZE CÒN      :     40,41,43
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNGNIKE PEGASUS+29 2013 GV

MÃ SỐ           :     PGS 006 GV
GIÁ BÁN        :     1450 K
GIÁ KM          :     1233 K
SIZE CÒN      :     40,41,42,43
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE FREE4,0 V2 XD
MÃ SỐ           :     FR4 - 011 XD
GIÁ BÁN        :     895 K
GIÁ KM          :     760 K
SIZE CÒN      :    39
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG
NIKE FREE4,0 V2 XH

MÃ SỐ           :     FR4 - 011 XH
GIÁ BÁN        :     895 K
GIÁ KM          :     760 K
SIZE CÒN      :     36,39
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE FREE4,0 V2 XT

MÃ SỐ           :     FR4 - 011 XT
GIÁ BÁN        :     895 K
GIÁ KM          :     760 K
SIZE CÒN      :     39
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE FREE4,0 V2 XV

MÃ SỐ           :     FR4 - 011 XV
GIÁ BÁN        :     895 K
GIÁ KM          :     760 K
SIZE CÒN      :     36,37,38,39
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE FREE4,0 V2 XX

MÃ SỐ           :     FR4c - 011 XX
GIÁ BÁN        :     895 K
GIÁ KM          :     760 K
SIZE CÒN      :     36,39
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE FREE4,0 V2 H


MÃ SỐ           :     FR4 - 011 H
GIÁ BÁN        :     895 K
GIÁ KM          :     760 K
SIZE CÒN      :     37,38
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG


NIKE LUNARGLIDE+3 XH


MÃ SỐ           :     LNG3 - 007 XH
GIÁ BÁN        :     1100 K
GIÁ KM          :     935 K
SIZE CÒN      :     36,38,39
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG


NIKE LUNARGLIDE+3 XV

MÃ SỐ           :     LNG3 - 007 XV
GIÁ BÁN        :     1100 K
GIÁ KM          :     935 K
SIZE CÒN      :     36,37,38
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG 

NIKE LUNARGLIDE+3 GX

MÃ SỐ           :     LNG3 - 007 GX
GIÁ BÁN        :     1100 K
GIÁ KM          :     935 K
SIZE CÒN      :     40,41,42
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG


NIKE LUNARGLIDE+3 DT


MÃ SỐ           :     LNG3 - 007 DT
GIÁ BÁN        :     1100 K
GIÁ KM          :     935 K
SIZE CÒN      :     42
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE LUNARGLIDE+3 XD

MÃ SỐ           :     LNG3 - 007 XD
GIÁ BÁN        :     1100 K
GIÁ KM          :     935 K
SIZE CÒN      :     
TÌNH TRẠNG : TẠM HẾT HÀNG

NIKE FREE RUN+2 2012 XX

MÃ SỐ           :     FR2 - 010 XX
GIÁ BÁN        :     800 K
GIÁ KM          :     680 K
SIZE CÒN      :     
TÌNH TRẠNG : TẠM HẾT HÀNG

NIKE ZOOM ELITTE V

MÃ SỐ           :     ZOOM 009 V
GIÁ BÁN        :     950 K
GIÁ KM          :     807 K
SIZE CÒN      :     
TÌNH TRẠNG : TẠM HẾT HÀNG

NIKE ZOOM ELITTE TD

MÃ SỐ           :     ZOOM 009 TD
GIÁ BÁN        :     950 K
GIÁ KM          :     807 K
SIZE CÒN      :     
TÌNH TRẠNG :  TẠM HẾT HÀNG

NIKE FREE RUN+2 2012 XV

MÃ SỐ           :     FR2 - 010 XV
GIÁ BÁN        :     800 K
GIÁ KM          :     680 K
SIZE CÒN      :     40
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG

NIKE ZOOM ELITTE TX

MÃ SỐ           :     ZOOM 009 TX
GIÁ BÁN        :     950 K
GIÁ KM          :     807 K
SIZE CÒN      :     42,43
TÌNH TRẠNG : CÒN HÀNG


B4U SHOP
MANG SẢN PHẨM TỐT NHẤT TỚI BẠN
Website: 
Địa chỉ 1: 
Số 7 Ngõ 91 Đường Nguyễn Khang nhỏ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Email:
bestforyoushop@gmail.com
Điện thoại: 
0988.767.796 (Mr Việt)
0982.549.995 (Mr Hòa)
0989.347.024 (Mr Ninh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


Get your own Chat Box! Go Large!